Skup żywca wołowego

KrowyZajmujemy się skupem żywca wołowego. Sprawdź, jak wygląda współpraca z naszą ubojnią i dlaczego warto wybrać nasze usługi.

Zgłoszenia sprzedaży bydła rzeźnego Hodowca Bydła dokonuje drogą telefoniczną na wybrany przez siebie telefon kontaktowy:

Skup bydła rzeźnego w Ubojni Gola odbywa się na podstawie wagi żywca lub klasyfikacji poubojowej EUROP. Klasyfikacja tusz bydła (buhajki, buhaje, wolce, krowy i jałówki) obejmuje 6 klas handlowych uformowania (S, E, U, R, O, P) i pięć klas zewnętrznego otłuszczenia (1, 2, 3, 4, 5). Klasyfikacja ta oparta jest na opisowych kryteriach klasyfikacji tusz do poszczególnych klas na podstawie zewnętrznych oględzin półtusz przez klasyfikatora, posiadającego odpowiednią wiedzę doświadczenie oraz kwalifikacje.

Hodowco, bądź świadom, iż głodówka przedubojowa skutkuje dla Ciebie większą ceną, a nam ułatwia pracę.

 

Jakie dokumenty są potrzebne podczas skupu bydła?

Każdy zakup bydła oparty jest o umowy na dostawę żywca. Są one zawierane z indywidualnymi rolnikami, państwowymi gospodarstwami rolnymi, spółdzielniami produkcyjnymi i ich członkami oraz innymi jednostkami gospodarki, prowadzącymi gospodarstwa rolne.

Przed dostarczeniem bydła każdorazowo sporządzane są:

  • dokumenty: umowa na dostawę żywca, dane dostawcy oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
  • dokumenty transportowe: łańcuch żywieniowy.

 

Jakie zobowiązania ma hodowca bydła?

Zobowiązania hodowcy:

  • sprzedaje bydło, które posiada trwałe oznakowanie (dwa kolczyki z ARiMR),
  • dostarczenie ważnego paszportu bydła na każdą sztukę oraz informacji dotyczących łańcucha żywieniowego (do pobrania) zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE (Nr 1161/2009) z dnia 30 listopada 2009 r. W przypadku zmiany właściciela na odwrocie paszportu Hodowca Bydła jako ostatni właściciel dokonuje wpisu o miejscu i dacie przybycia zwierzęcia do gospodarstwa,
  • zachowania prawidłowości zapisów na paszporcie dotyczących płci, wieku oraz numeru kolczyka, które powinny być zgodne ze stanem faktycznym dotyczącym danej sztuki bydła.

 

Jak wygląda rozliczenie ze Sprzedającym?

W przypadku stwierdzenia przez Inspekcję Weterynaryjną (Urzędowego Lekarza Weterynarii) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli – w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE z 25.06.2004 r. seria L Nr 226/83) - chorób powodujących nieprzydatność mięsa do spożycia, Sprzedający nie otrzyma zapłaty za te sztuki, a w przypadku częściowego ograniczenia przydatności mięsa, Sprzedający otrzyma obniżoną wartość za te sztuki. W przypadku zakwalifikowania mięsa przez Inspekcję Weterynaryjną (Urzędowego Lekarza Weterynarii) z powodu nieprawidłowej barwy mięsa, zapachu lub konsystencji jako niezdatnego do spożycia, Hodowca Bydła nie otrzyma zapłaty za te sztuki, a w przypadku częściowego ograniczenia przydatności mięsa, Hodowca Bydła otrzyma obniżoną wartość za te sztuki.